Laško Union Heineken

PIŠKOTKI

Piškotke uporablja večina spletnih mest za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. So priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, kar je v skladu z interesi in preferencami uporabnikov spletnih mest. Z uporabo piškotkov ocenjujemo učinkovitost zasnove spletnih mest ter tudi ustreznost vsebine, ki jih uporabnikom ponujamo na spletnih mestih.

Statistika obiska

Z uporabo Google Analytics orodja anonimno zbiramo podatke o obiskanosti naše spletne strani.

Za boljšo izkušnjo
obrni ekran na stran.